Select Page

Vyšetření znamének

Mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká díky přítomnosti pigmentových buněk, obsahujících melanin. Může mít různou velikost a tvar a může se měnit v čase. Některá jsou vrozená, jiná vznikají až v průběhu života.

Pro prevenci melanomu je velmi důležité vývoj mateřských znamének pravidelně sledovat. Součástí kontroly mateřských znamének u nás v Elizabeth Beauty Concept je vyšetření digitálním dermatoskopem, které umožňuje precizní a spolehlivé stanovení diagnózy.

Vyšetření mateřských znamének, digitální dermatoskop, melanom kůže
Kdy na vyšetření znamének
  • Pravidelně jednou ročně
  • Individuálně častěji

Nejúčinnější ochranou je prevence

Před vyšetřením

Není třeba žádná speciální příprava, vyšetření se provádí celoročně. Je vhodné nebýt příliš opálen.

Co je digitální dermatoskop

Jedná se o moderní metodu vyšetření znamének pomocí přístroje, jež znaménko mnohonásobně zvětší, vyfotí a poté analyzuje a archivuje. Uchované obrázky lze kdykoliv v průběhu času porovnat a sledovat tak vývoj znaménka. Vyšetření je zcela neinvazivní.

O zákroku

Na lidské kůži se běžně může vyskytovat množství pigmentových projevů, z nichž velká většina je zcela neškodná. U některých se však mohou projevit změny, jež signalizují určité nebezpečí. Znaménka obsahují buňky zvané melanocyty, které se mohou aktivovat a případně vést k nádorovému bujení. Čím dříve se tyto změny odhalí a odstraní, tím je větší šance na vyléčení.

Co je melanom?

Melanom je zhoubný kožní nádor, který vzniká nekontrolovaným růstem melanocytů – buněk, tvořících pigment. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny pro jeho agresivní chování při pozdním odhalení, kdy již metastazuje do uzlin a orgánů. Proto je včasná diagnostika melanomu a odstranění naprostým základem úspěšné léčby.

70 % melanomů vzniká obvykle na dosud zdravé kůži, zbývajících 30 % na podkladě již existujícího mateřského znaménka, které se náhle začne měnit. Aby byla prevence opravdu účinná, je potřeba kůži a znaménka pravidelně kontrolovat. Pokud si doma zjistíte jakoukoliv změnu znaménka na kůži, je vhodné bez prodlení navštívit dermatologa. Někdy znaménko začne samo od sebe svědit, krvácet nebo se v jeho okolí objeví zarudnutí. Pak nastává větší riziko, že mohlo dojít již k nádorovému růstu, a jeho odstranění se nesmí odkládat.

Jak probíhá vyšetření znamének

Během konzultace s dermatologem lékař nejdříve posoudí charakter znamének a celkový zdravotní stav pacienta. Poté přistoupí k vyšetření digitálním dermatoskopem, kterým pod zvětšením hodnotí jednotlivé projevy. Pokud je znaménko podezřelé, rozhodne o dalším postupu. Nejčastěji podezřelá znaménka odstraňujeme chirurgicky s histologickým vyšetřením. Znaménka, pro jejichž odstranění se pacient rozhodne pouze z estetického důvodu, odstraňujeme nejčastěji laserem. V tomto případě histologie obvykle není nutná.

Dermatoskop Fotofinder přístroj pro vyšetření znamének

Digitální dermatoskop

Dermatoskopie je odborné neinvazivní vyšetření pigmentových znamének a jejich možných změn. Mnohonásobným zvětšením pigmentového znaménka lze lépe posoudit, zda je či není nebezpečné, a navrhnout vhodnou léčbu.

Náš digitální dermatoskop se zabudovanou umělou inteligencí představuje ohromný pokrok špičkové technologie v péči o pacienta. Přístroj provádí podrobnou analýzu jednotlivých znamének propojenou s umělou inteligencí. Porovná, vyhodnotí a změří jednotlivé parametry znaménka podle databáze a statistického výpočtu s výstupem a poskytnutím druhého názoru pro lékaře, tzv. dvojí kontrola.

Výhody vyšetření digitálním dermatoskopem:
  • Porovnání změn v čase – ukládá zvětšené snímky pro možnost porovnání změn při dalším vyšetření. V kartě pacienta tak zůstávají snímky pro kontrolu.
  • Možnost sdílení fotodokumentace – pokud změníte lékařské zařízení, snímky vašich znamének je možné předat spolu s vaší kartou. Nepřijdete tedy o historii změn svých znamének.
  • Vyšetření není zdravotně závadné – můžete jej podstoupit vícekrát během roku.

Po vyšetření digitálním dermatoskopem se všechny snímky ukládají pro porovnání v budoucnosti u stejného pacienta.

Jak často je vhodné vyšetření znamének podstoupit?

Preventivní vyšetření znamének a kůže by každý měl podstoupit 1 x ročně. Pokud lékař při vyšetření objevil rizikové znaménko, může individuálně doporučit častější kontrolu či jeho odstranění.

Podle Národního registru rakoviny se výskyt melanomu v posledních 20 letech dramaticky zvýšil. U žen ve věku 22 až 44 let se zvýšil téměř třikrát, u mužů dvakrát. Úmrtnost mladých lidí se pohybuje kolem 15 procent. Přitom počáteční fáze onemocnění dává 97 procentům šanci na zotavení. Přesto však ročně zemře jen v ČR 10 000 lidí na následky rakoviny kůže.

Stačí jedna kontrola ročně a můžete předejít rakovině kůže. Objednejte se na kontrolu znamének!

Na moderní vyšetření digitálním robotickým dermatoskopem většina zdravotních pojišťoven v České republice přispívá v rámci svých programů preventivní péče.

Vyšetření kožních znamének cena

Cena kontroly znamének a pih digitálním dermatoskopem záleží na rozsahu vyšetření. Celotělové vyšetření stojí 1.500 Kč. Většina zdravotních pojišťoven na vyšetření přispívá.

Recenze zákazníků

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Cena vyšetření znamének digitálním dermatoskopem

Celotělové vyšetření 

1 500 Kč

Vyšetření 1 projevu: 890 Kč

Domluvte si termín ošetření

Nový ceník od 10.10.2022